no-img
دانلود بانک معلمان پژوهنده

اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان - دانلود بانک معلمان پژوهنده


دانلود بانک معلمان پژوهنده

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان
امتیاز 4.67 ( 6 رای )اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان">
zip
می 24, 2022
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان


اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی

اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان

استفاده از موضوعی منحصر بفرد و کمتر استفاده شده در اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت اجتماعی و روانی دانش آموزان باعث میشود زمینه های پژوهشی جدیدی واکاوی شوند  . حس امنیت روانی و اجتماعی میتواند بستر ساز روانی آرام و عاری از استرس در دانش آموزان شود . این نمونه اقدام پژوهی با عنوان  اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت اجتماعی دانش آموزان بسیار جامع و کامل در فرمت قابل ویرایش ورد با پرسشنامه های مستدل و نتایج مستند بر روی بیش 152 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم ابتدایی در یکی از استانهای کشور انجام شده است و میتواند برای فرهنگیان و همکاران گرامی مفید و مثمر ثمر باشد .

اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

تاریخ اولین بارگذاری در سایت برای فدانلود عمومی : خرداد ماه 1401

در ادامه بخش هایی از این اقدام پژوهی را مشاهده میکنید.

مقدمه:

اعتماد اجتماعی از مهمترین شاخصهاي ارتباط و تعامل گروهی به شمار میآید و نشاندهنده آمادگی افراد و گروهها جهت ایجاد رابطه اجتماعی و پذیرش متقابل است. اعتماد در ابتدا یک مفهوم روانشناختی است که دلالت بر تأیید، پذیرش و همکاري فرد و پیرامون به شکل متقابل دارد. در مقابل، بیاعتمادي به مفهوم داشتن نوعی روحیه سوء ظن و بدبینی، توأم با عدم اطمینان و همراه با شک و تردید نسبت به افراد و اشخاصی است که فرد با آنان در ارتباط متقابل، مستمر و روزمره است (محسنی تبریزي، 1375.(

اعتماد اجتماعی در سطوح خرد و کلان میتواند زمینه ایجاد احساسات مثبت و منفی را در فرد نمایان کند. اعتماد اجتماعی با توجه به دو رهیافت روانشناختی و جامعهشناختی، قابل بررسی است. رهیافت روانشناختی، اعتماد را به عنوان ویژگی فردي مطرح میکند و بر نقش احساسات و عواطف فردي، تأکید دارد. رهیافت جامعهشناختی، اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا نظام اجتماعی در نظر میگیرد. برآیند این دو دیدگاه، دیدگاه ترکیبی است. از طرف دیگر اعتماد اجتماعی از طریق کاهش هزینههاي روابط اجتماعی باعث حل مسالمتآمیز تضادها و تفاوتهاي بین اشخاص و همچنین تضاد بین گروههاي اجتماعی میشود (گروسی، 1388

.( بررسیهاي انجام گرفته در کشورهاي مختلف بیانگر این است که عموماً احساس امنیت بین شهروندان در اکثر نقاط دنیا به نسبت وجود امنیت، پایینتر است. این نسبت در ایران در مقایسه با کشورهاي انگلیس و استرالیا با توجه به میزان وجود امنیت بسیار پایین است. به عنوان نمونه در ایران نرخ سرقت منزل به ازاي هر هزار منزل 10 منزل،در انگلیس به ازاي هر هزار منزل 20 منزل و در استرالیا به ازاي هر هزار منزل 25 است در حالی که میزان احساس امنیت شهروندان ایرانی نسبت به این دو کشور رقم پایینتري را نشان میدهد (رجبیپور، 1384 .(

برای دانلود روی دکمه خرید کلیک کرده و پروسه پرداخت را تکمیل نمایید

اقدام پژوهی اعتماد اجتماعی ارتقاء ذهنیت امنیت در جامعه و کاهش تنش های روانی دانش آموزان

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید


برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان سایت 1792 نوشته در دانلود بانک معلمان پژوهنده دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید