no-img
معلمان پژوهنده

بایگانی‌های نمونه تجربیات برتر تدریس - معلمان پژوهنده


معلمان پژوهنده

مطالب

آرشیو بایگانی‌های نمونه تجربیات برتر تدریس - معلمان پژوهنده
متد نوین ارزشیابی دانش آموزآن از یادگیری های فردی و گروهی
۱۲,۰۰۰ تومان

متد نوین ارزشیابی دانش آموزآن از یادگیری های فردی و گروهی


ارزشیابی دانش آموز مقاله توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود. توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در تجربیات برتر تدریس است. بخشی از مقاله توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود. را مشاهده می کنیم . مقدمه سنجش و ارزشیابی یکی از مولفه های اصلی فرآیند آموزش است . تا ارزشیابی به عمل نیاید نمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / مه / 2022   بازدید : 787    نویسنده : rima
توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان
۱۲,۰۰۰ تومان

توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان


توجه به رشد همه جانبه دانش ، نگرش و مهارت های دانش آموزان.   مقاله کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش ، نگرش و مهارت های دانش آموزان.   توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در تجربیات برتر تدریس است. بخشی از مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 254    نویسنده : rima
استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری
۱۲,۰۰۰ تومان

استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری


استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری   مقاله کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در 18 صفحه مقاله استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری   توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در تجربیات برتر تدریس است. بخشی از مقاله استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری   را مشاهده می کنیم . مقدمه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 457    نویسنده : rima
ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی
۱۲,۰۰۰ تومان

ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی


ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی مقاله کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه مقاله ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در تجربیات برتر تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 341    نویسنده : rima
نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ، منطبق با ابعاد رشد جسمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر های تاثیر گذار
۱۲,۰۰۰ تومان

نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ، منطبق با ابعاد رشد جسمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر های تاثیر گذار


نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ، منطبق با ابعاد رشد جسمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر های تاثیر گذار  مقاله کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در 29 صفحه مقاله نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ، منطبق با ابعاد رشد جسمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 265    نویسنده : rima
فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در ارتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی
۱۲,۰۰۰ تومان

فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در ارتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی


فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در ارتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلیمقاله کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در 35 صفحه مقاله فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در ارتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلیتوسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 230    نویسنده : rima
برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده از سوی معلمان هر درس در دوره متوسطه و هر پایه در دوره ابتدایی (در هر یک از روش های ارزشیابی اعم از آغازین ، تکوینی و پایانی)
۱۲,۰۰۰ تومان

برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده از سوی معلمان هر درس در دوره متوسطه و هر پایه در دوره ابتدایی (در هر یک از روش های ارزشیابی اعم از آغازین ، تکوینی و پایانی)


برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده از سوی معلمان هر درس در دوره متوسطه و هر پایه در دوره ابتدایی (در هر یک از روش های ارزشیابی اعم از آغازین ، تکوینی و پایانی)    مقاله کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه مقاله برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده از سوی معلمان هر درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 480    نویسنده : rima