no-img
معلمان پژوهنده

بایگانی‌های موضوعات ایده پردازی - معلمان پژوهنده


معلمان پژوهنده

مطالب

آرشیو بایگانی‌های موضوعات ایده پردازی - معلمان پژوهنده
توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای و تبادل تجارب و دستاوردهای معلمان (فردی – گروهی )
۱۲,۰۰۰ تومان

توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای و تبادل تجارب و دستاوردهای معلمان (فردی – گروهی )


توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای و تبادل تجارب و دستاوردهای معلمان (فردی – گروهی ) به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای و تبادل تجارب و دستاوردهای معلمان (فردی – گروهی ) به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 276    نویسنده : rima
ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر با استفاده از فناوری های نوین
۱۲,۰۰۰ تومان

ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر با استفاده از فناوری های نوین


ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر با استفاده از فناوری های نوین به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر با استفاده از فناوری های نوین به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در رابطه با ایده های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 503    نویسنده : rima
حمایت مادی و معنوی از هیئت های اندیشه ورز و کرسی های ایده پردازی و نظر پردازی
۱۲,۰۰۰ تومان

حمایت مادی و معنوی از هیئت های اندیشه ورز و کرسی های ایده پردازی و نظر پردازی


حمایت مادی و معنوی از هیئت های اندیشه ورز و کرسی های ایده پردازی و نظر پردازی به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر حمایت مادی و معنوی از هیئت های اندیشه ورز و کرسی های ایده پردازی و نظر پردازی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 413    نویسنده : rima
ایجاد بانک اطلاعاتی فعال ، کارآمد و اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی
۱۲,۰۰۰ تومان

ایجاد بانک اطلاعاتی فعال ، کارآمد و اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی


ایجاد بانک اطلاعاتی فعال ، کارآمد و اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر ایجاد بانک اطلاعاتی فعال ، کارآمد و اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در رابطه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 484    نویسنده : rima
گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش ، خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود آموزش و پرورش
۱۲,۰۰۰ تومان

گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش ، خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود آموزش و پرورش


گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش ، خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود آموزش و پرورش به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش ، خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود آموزش و پرورش به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 217    نویسنده : rima
تدوین نظام جامع و حمایت از پژوهشگران آموزش و پرورش
۱۲,۰۰۰ تومان

تدوین نظام جامع و حمایت از پژوهشگران آموزش و پرورش


تدوین نظام جامع و حمایت از پژوهشگران آموزش و پرورش به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر تدوین نظام جامع و حمایت از پژوهشگران آموزش و پرورش به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در رابطه با ایده های برتر قابل ارائه معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 242    نویسنده : rima
مطالعات راهبردی آینده نگر و فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی برای معلمان و مدیران
۱۲,۰۰۰ تومان

مطالعات راهبردی آینده نگر و فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی برای معلمان و مدیران


مطالعات راهبردی آینده نگر و فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی برای معلمان و مدیران به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر مطالعات راهبردی آینده نگر و فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی برای معلمان و مدیران به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 240    نویسنده : rima
آینده پژوهی ، تدوین و اجرای برنامه های آینده پژوهانه به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر
۱۲,۰۰۰ تومان

آینده پژوهی ، تدوین و اجرای برنامه های آینده پژوهانه به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر


آینده پژوهی ، تدوین و اجرای برنامه های آینده پژوهانه به صورت کامل و دقیق به صورت مجموعه 5 ایده برتر آینده پژوهی ، تدوین و اجرای برنامه های آینده پژوهانه به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش قالب مقالات متعدد توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در رابطه با ایده های برتر قابل ارائه معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 235    نویسنده : rima