no-img
معلمان پژوهنده

گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.
zip
اکتبر 21, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.  و  بسیار دقیق و  در 23  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.  را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

هر چند انتظار آن است که معلمان توانایی تولید رسانه های آموزشی متناسب با درس مورد نظر خود را داشته باشند.اما حداقل انتظار می رود که بتوانند رسانه های آموزشی تولید شده را در کلاس های خود به کار بندند و اولین گام “آشنایی  با انواع رسانه های آموزشی ” درس مورد نظر می باشد.

محتوای گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.  به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

فصل اول

مقدمه درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

روش های نوین تدریس درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

بهره گیری از ارزشیابی به گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.  تدریس درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

طرح درس شماره یک درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

کیفیت اجرا درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

باز اندیشی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

فرایند درس پژوهی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

نتایج ویافته ها درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

پیشنهادات درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

محدودیت ها درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

منابع وماخذ

پیوست ها

برای گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.  و دریافت درس پژوهی آماده ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.