no-img
معلمان پژوهنده

گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. با فرمت ورد


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود.
zip
اکتبر 22, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. و  بسیار دقیق و  در 26 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

درس پژوهی الگوئی برای بهسازی و بازاندیشی در فرهنگ آموزش وتدریس است.مربیان،معلمان،مدیران و کارگزاران نظام های آموزشی به منظور اصلاح ،بهبود،بهسازی آموزش-یادگیریو تدریس روش های مختلفی را بکار گرفنه اند،یکی از روش های موفق “درس پژوهی”است.درس پژوهی،هسته ی اصلی فرایند توسعه حرفه ای معلمان در ژاپن است که به منظور بهبود مستمر کیفیت آموزش معلمان و بهبود یادگیری دانش آموزان بکار گرفته شده و به عنوان یک الگوی بهسازی آموزش و یادگیری به ویژه “تدریس”اثر بخش مطرح شده است.

محتوای گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

فصل اول

مقدمه درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

روش های نوین تدریس درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

بهره گیری از ارزشیابی به گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. تدریس درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

طرح درس شماره یک درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم) درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

کیفیت اجرا درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

باز اندیشی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

فرایند درس پژوهی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

نتایج ویافته ها درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

پیشنهادات درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

محدودیت ها درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس شورا

منابع وماخذ

پیوست ها

برای گزارش درس پژوهی پنجم دبستان شورا بهترین نمونه موجود. و دریافت درس پژوهی معلم از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.