no-img
معلمان پژوهنده

گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.
zip
اکتبر 22, 2017
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. و  بسیار دقیق و  در 25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

درعصر انفجاردانش،تغییر و تحولات،ورود فناوری های نوین اطلاعات،ارتباطات در نظام های اموزشی ومدارس یکی از نیازهای اساسی بخش آموزشی در عصر دیجیتال،تحقق”جامعه یادگیری” و فراهم  آوردن زمینه برای “مدرسه یادگیرنده”ومعلم یادگیرنده است و این مستلزم  توجه به تغییر نگرش  معلمان (مربیان- کارگزاران  آموزشی) درحوزه آموزش نسبت به یادگیری با کیفیت است. توجه به آموزش و یادگیری مداوم اگر چه در فرهنگ کهن ما وجود داشته ولی به نظر می رسد این امر مهم سخت مورد غفلت است و آموزش و یادگیری در درون نظام آموزشی دچار فراموشی شده است گواه این ادعا  را می توان از میزان سواد و میزان  مطالعه ایرانی ها ،  استادان ، به ویژه کارگزاران  آموزشی (معلمان) و رتبه دانش آموزان ایرانی در مطالعات بین المللی تیمز و پرلز،میزان آموزش های ضمن خدمت و از طرفی تغییر و تحول در نظام آموزشی مطرح می شود و بهسازی و بهبود آموزش و یادگیری همچنین توانمندسازی معلم درشعارهای مدیران و برنامه ریزان آموزشی ستادی به گوش می رسد.از طرفی خودمعلمان هم باتغییر و تحولات احساس نیاز به آموزش و یادگیری را زمزمه می کنند؟! و کمبود معلمان با کیفیت ، آموزش و یادگیری مداوم کیفی، نیاز به برنامه ی راهبردی از طرف نظام آموزشی کشور دارد.

محتوای گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

فصل اول

مقدمه درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

روش های نوین تدریس درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

بهره گیری از ارزشیابی به گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. تدریس درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

طرح درس شماره یک درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم) درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

کیفیت اجرا درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

باز اندیشی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

فرایند درس پژوهی درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

نتایج ویافته ها درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

پیشنهادات درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

محدودیت ها درباره کتاب مطالعات اجتماعی  درس ایثار و فداکاری

منابع وماخذ

پیوست ها

برای گزارش درس پژوهی پایه پنجم ایثار و فداکاری به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. و دریافت مقاله درس پژوهی ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.