no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود
zip
اکتبر 18, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود


درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود  و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

ارائه مستندات مبتنی بر مسأله بودن موضوع درس پژوهی:

از آن جا که انتخاب موضوع درس پزوهی می بایست مبتنی بر مستنداتی باشد،نه حدس و گمان.از این رو معلمان درس پژوه می توانند بر اساس مشاهدات خود و یا مصاحبه و گفتگو با والدین و یا اسنادی چون برگه های امتحانی و یا نمرات امتحانی و . . . شواهدی ارائه دهند که مسأله بودن موضوع انتخاب شده را محرز کند. به عنوان مثال هنگامی که از 30 دانش آموز یک کلاس تعداد قابل توجهی به یک سؤال که در مورد درس یا مفهوم خاصی بوده است پاسخ ندهند و یا نمره کمی از آن سؤال اخذ کنند،این خود نشان دهنده آن است که دانش آموزان در یادگیری آن درس مشکل دارند.

محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

فصل اول

مقدمه درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

فصل دوم                                        

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

روش های نوین تدریس درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود تدریس درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

طرح درس شماره یک درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

کیفیت اجرا درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

باز اندیشی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

فرایند درس پژوهی درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

نتایج ویافته ها درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

پیشنهادات درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

محدودیت ها درباره کتاب هدیه های آسمانی  درس افطار شیرین

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود و دریافت درس پژوهی کلاس دوم دبستان از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.