no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود
zip
فوریه 12, 2022
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود


درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود  و  بسیار دقیق و  در 35  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

اقدامات و فعالیت های بعد از تدریس:

  1.  ارزشیابی پایانی: در طرح درس باید مشخص باشد که آیا ارزشیابی به صورت کتبی و یا شفاهی انجام خواهد شد و در هر صورت دانش آموزان باید به چه سؤال هایی پاسخ دهند تا معلم از طریق این سؤال ها میزان دستیابی به اهداف تدریس را مورد ارزشیابی قرار دهد.
  2. تعیین تکلیف (عمومی ،گروهی،انفرادی): در این قسمت می بایست نوع تکلیف و چگونگی انجام آن پیش بینی شود که آیا تکلیف از نوع کتبی است و یا انجام یک فعالیت می باشد.همچنین نوع تکلیف عمومی،گروهی و انفرادی. در این قسمت می بایست نوع تکلیف و چگونگی انجام آن پیش بینی شود که آیا تکلیف از نوع کتبی است و یا انجام یک فعالیت می باشد.همچنین نوع تکلیف عمومی ،گروهی و انفرادی نیز می بایست مشخص شود.
  3. مشخص کردن درس جلسه بعد.

محتوای درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

فصل دوم                                        

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود تدریس درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

طرح درس شماره یک درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی  درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات

منابع وماخذ

پیوست ها

دانلود درس پژوهی برتر  از طریق سایت بانک فایل پژوهشی معلمان

برای درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود و دریافت درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.