no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
zip
اکتبر 22, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 27 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

در درس پژوهی،مسئله تدریس یک مبحث و بهسازی مستمر آموزش وتدریس است که ممکن است همکارهم در تدریس این مبحث با مسئله ای مواجه  باشند که همه درباره ی آن مبحث درسی به گفت و گو،تدوین طرح درس (طراحی)،ارزیابی،بازنگری وبازاندیشی می پردازند، در این فرایند همه از هم یاد می گیرند و باعث رشد حرفه ای آنها می شود.

محتوای درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

طرح درس شماره یک درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم) درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی  درس بخش پذیری

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی ریاضی بخش پذیری پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و دریافت گزارش درس پژوهی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.