no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
zip
اکتبر 22, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 26   صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

درس پژوهی ازبعدی دیگر کاربرد روش علمی در مدرسه و فرایند آموزش و یادگیری است،بدین شکل که معلمان بطور مشارکتی فرضیه ای را درباره بهترین روش تدریس یک موضوع درسی شکل می دهند،سپس سعی می کنند بر اساس مشاهدات دلایل ،شواهد و مستنداتی که اعضای گروه جمع آوری کرده اند ،این فرضیه را در مقابل دانش آموزان بیان  نمایند و در نتیجه آن مشخص می شود که چه موفقیت هایی کسب شده و چه قسمت هایی  نیاز به اصلاح دارد .پس از مقداری تامل ،باز اندیشی ،اندیشه و تفکر هشیارانه اصلاحات لازم را انجام داده و سپس فرضیه اصلاح شده را مجددا آزمون می کنندو این فرایند بدین شکل ادامه می یابد( پلامر ،2007) هدف اولیه درس پژوهی ،بهبود  فرایندهای آموزشی و یادگیری در کلاس درس است.

محتوای درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

فصل اول

مقدمه درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

روش های نوین تدریس درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه  پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

طرح درس شماره یک درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم) درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

کیفیت اجرا درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

باز اندیشی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

فرایند درس پژوهی درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

نتایج ویافته ها درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

پیشنهادات درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

محدودیت ها درباره کتاب بخوانیم  درس کتاب های مرجع

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و دریافت درس پژوهی معلم از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.