no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
zip
اکتبر 20, 2017
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلرا تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

روش ایفای نقش:

از این روش برای عینی کردن مفاهیم نظری یا حوادث ،وقایع و داستان های تاریخی بیش تر استفاده می شود.به عنوان مثال آموزش درس تاریخ در یک دوره خاص با استفاده از ایفای نقش شخصیت های آن دوره و ذکر اتفاقات و وقایع آن دوره توسط دانش آموزان در کلاس ( همانند ایفای نقش در ساختن سریال های  تاریخی) و یا ایفای نقش شخصیت های شاهنامه  در درس ادبیات فارسی.این روش علاوه بر اینکه می تواند مفاهیم و وقایع تاریخی را تا حدودی برای دانش آموزان عینی کند، از طرف دیگر می تواند موجب ارتباط عاطفی بیش تر دانش آموزان با کسانی باشد که بعضی از نقش ها را ایفا می کنند.

محتوای درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلبه قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

فصل اول

مقدمه درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

روش های نوین تدریس درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتدریس درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

طرح درس شماره یک درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

کیفیت اجرا درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

باز اندیشی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

فرایند درس پژوهی درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

نتایج ویافته ها درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

پیشنهادات درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

محدودیت ها درباره کتاب بخوانیم  درس اگر جنگل نباشد

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی بخوانیم اگر جنگل نباشد پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و دریافت درس پژوهی معلم سوم ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.