no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
zip
اکتبر 20, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلرا تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

روش همیاری:

در این روش معلم بعضی از دانش آموزان را که مفهوم یا مهارت مورد نظر را زودتر و بهتر از بقیه یاد گرفته اند را به عنوان دستیار خود انتخاب کرده و آنان را مسؤول آموزش و یادگیری همکلاسان خود می کند.این روش بر این اساس است که معمولاً خود دانش آموزان بهتر می توانند یکدیگر را درک کنند و همدیگر را در یادگیری مفاهیم و مهارت ها یاری دهند.

محتوای درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلبه قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

فصل اول

مقدمه درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

روش های نوین تدریس درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتدریس درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

طرح درس شماره یک درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

کیفیت اجرا درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

باز اندیشی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

فرایند درس پژوهی درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

نتایج ویافته ها درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

پیشنهادات درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

محدودیت ها درباره کتاب قرآن  درس آموزش قرآن کریم

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو دریافت درس پژوهی آماده  از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.