no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق
zip
اکتبر 21, 2017
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق


درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق

درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق   و  بسیار دقیق و  در 23  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق   تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق   را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

تولید محتوا

نقطه آغازین این مهارت از آن جاست که در گذشته معلمان محتوای درس را خود تهیه و تألیف می کردند،اما با شکل گیری آموزش و پرورش متمرکز و یکسان سازی آموزش ها به تدریج این مسئولیت ازمعلمان به وزارت فرهنگ قدیم (وزارت آموزش و پرورش فعلی) و دفتر تألیف کتب درسی واگذار شد و کم کم معلمان از تهیه و تولید محتوا فاصله گرفته و تنها بعضی از آن ها به دفتر تألیف راه یافته و در ردیف معلمان مؤلف قرار گرفتند.

محتوای درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق   به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق   تدریس درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

طرح درس شماره یک درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی  درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق   و دریافت گزارش درس پژوهی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.