no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق
zip
اکتبر 22, 2017
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق


درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق و  بسیار دقیق و  در 23  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

درس پژوهی الگوی عملی باز بینی مداوم الگوهای ذهنی و باز اندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است.این الگو مبتنی بر پژوهش مشارکتی در کلاس درس استو الگویی موثر برای بهبود مستمر آموزش وتدریس محسوب می شود.درس پژوهی  به مثابه  روش نوین پژوهش  در عمل و هسته های کوچک تحول درآموزش ، به گسترش پژوهش و تولید دانش حرفه ای در مدرسه کمک می کند.به علاوه بر فرایند یادگیری گروهی وبهسازی مستمر تدوین برنامه،اجرا،بازبینی،باز اندیشی،یادگیری و ترویج یافته ها)مبتنی است وفرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر فراهم می آورد(سرکار آرانی،شیباتا و ماتوبا،2007،لوئیس،پری و فرایدکین،2009،فرناندز و همکاران،2003)

محتوای درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

فصل اول

مقدمه درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

فصل دوم                         

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

روش های نوین تدریس درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق تدریس درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

طرح درس شماره یک درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم) درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

کیفیت اجرا درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

باز اندیشی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

فرایند درس پژوهی درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

نتایج ویافته ها درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

پیشنهادات درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

محدودیت ها درباره کتاب تعلیمات اجتماعی  درس وحدت

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی وحدت به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق و دریافت درس پژوهی معلم ابتدایی

از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.