no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل
zip
اکتبر 11, 2017
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل


درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل و  در 43  صفحه فایل قابل ویرایش ورد

در این فایل درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی پایه اول دبستان خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم   را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

فرهنگ آموزش، بهبود و بهسازی تدریس بیش مورد توجه متخصصان ،محققان، معلمان، مربیان تربیتی قرارگرفته است.صاحبنظران علوم تربیتی”آموزش ویادگیری مداوم وبا کیفیت برای همه” را دردستورکارنظام های آموزشی کشورها قرارداده اند.قرن بیست ویکم رایونسکو”قرن یادگیری” نامگذاری کرده،در این راستا ازیسکو،یادگیری درچهارمحور به شرح زیر بازنمایی شده است:

  1. یادگیری برای دانستن(یادگیری مداوم)
  2. یادگیری برای انجام دادن(کارآفرینی  و تولید)
  3. یادگیری برای باهم زیستن(پاسداری صلح ،محیط زیست و توسعه پایدار)
  4. یادگیری برای بودن (شهروندی، هستی وندی مسئولانه و پاسخگو)

محتوای درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کاملبه قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

فصل دوم

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

طرح کتاب شماره یک درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

فصل سوم           

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

فصل چهارم  

طرح کتاب اصلاح شده 2 درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی درس تدریس عدد 8

منابع وماخذ

پیوست ها

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای تحقیق درس پژوهی

برای دانلود درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل و دریافت فایل دانلود درس پژوهی پایه اول دبستان از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.