no-img
معلمان پژوهنده

اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها با فرمت ورد و قابل ویرایش


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها
zip
اکتبر 16, 2020
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها


اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها

اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها مقاله کامل و آماده به صورت ورد و قابل ویرایش در 43 صفحه

اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها عنوان مقاله ای ست که توسط بانک فایل پژوهشی معلمان تهیه و تدوین گردیده است و در اختیار شما پژوهشگران گرامی قرار گرفته است.این مقاله بسیار کامل و آماده است و مناسب به عنوان مرجع برای پژوهشگران گرامی است. آنچه در فهرست مقاله اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها وجود دارد، به قرار زیر است :

چکیده

مقدمه

محدودیت های تحقیق

پیشینه تحقیق

روش انجام تحقیق

اهداف تحقیق

چارچوب مفهومیِ معلم پژوهنده و اصلاح رویکردها

نظریة تعلیم و تربیت خود بر محور پژوهش

اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها

انواع مسأله

انواع مسأله از نظر سطح کیفی

اهمیت و ضرورت پزوهش

اهداف پژوهش

سوال پژوهش

اصول کلی تدوین سوال پژوهش

فرضیه پژوهش

فرضیات مبتنی بر موارد زیر می باشد

ارزیابی فرضیه پژوهش

انواع متغیر

مراحل کار طیف لیکرت

تعاریف در اقدام پژوهی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

حال چکیده مقاله اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها را با هم مطالعه می نماییم.

اقدام پژوهی(معلم پژوهنده) ازجمله دستاوردهای نوپایی است که مورد توجه و حمایت قرار گرفته است و افزایش شرکت و استقبال معلمان از طرح ها و برنامه های معلم پژوهنده گواه این مدعاست. اقدام پژوهی، فعالیتی علمی است که در آن فرد حین کار و انجام فعالیت تلاش می کند تا وضعیت نامطلوب را به وضعیتی نسبتاً مطلوب تغییر دهد و هدف کار بهسازی امور و اثربخشی آن است. اقدام پژوهی با نام های دیگر مانند: پژوهش عمل نگرِ مشارکتی،  پژوهش مشارکتی، پژوهش عملیاتی،  معلم پژوهنده و پژوهش در عمل شناخته می شود.

همانگونه که می دانیم هر عملی که در تعلیم و تربیت انجام می شود، بر فلسفه ای مبتنی است و از اصول آن استنتاج می شود. اقدام پژوهی، رویکردی در پژوهش های کیفی است که به معلّمان و کارگزاران آموزشی کمک می کند تا به گونه ای پژوهش را با موقعیت تربیتی تلفیق کنند تا بتوانند نقش مستقیم و فوری در موقعیت تربیتی و بهبود فرایند آموزش ایفا کنند و آموزش و پرورش را به نقطة مطلوب مورد نظر برسانند.

هدف از این تحقیق، مطالعة اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکرهاست.با استفاده از روش اسنادی- تحلیلی است. لذا با توجه به ویژگی ها و اهداف و نتایج متعدد اقدام پژوهی(معلم پژوهنده) سه ویژگی و هدف مشترک توصیف و انتقاد از وضع موجود، تأکید بر عمل و تلفیق آن با نظر، و تغییر در جهت مطلوب در نظر گرفته شده و با توجه به آنها، ریشه و پایگاه اقدام پژوهی(معلم پژوهنده) در اصلاح رویکردها استدلال و تطبیق داده شده است.

کلیدواژه : اقدام پژوهی ،تجارب معلمان ،اصلاح رویکردها ، معلم پژوهنده

بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر مقاله فوق در رابطه با اقدام پژوهی با موضوع اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها در تهیه کلیه فایل های مورد نیاز فرهنگیان در حال فعالیت می باشد.شما فرهنگیان عزیز می توانید برای خرید مقاله حاضر از اینجا اقدام فرمایید.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.