no-img
معلمان پژوهنده

اقدام پژوهی ناسازگاری نمونه ای دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

اقدام پژوهی ناسازگاری با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم
zip
دسامبر 7, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی ناسازگاری با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم


اقدام پژوهی ناسازگاری با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم نمونه ای دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش

اقدام پژوهی ناسازگاری با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام  پژوهی معلم ابتدایی  را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

می دانیم که امروزه یکی ازشرایط لازم برای کسب موفقیت های تحصیلی داشتن روان سالم درفراگیران است. زیراافرادی که سالم نباشندبه عنوان بیمارمحسوب می شوند واین افراددرحوزه های مختلف زندگی وازجمله تحصیلی عملکردمطلوب ندارندویکی ازمشکلات که مستقیما برعملکرد تحصیلی افرادتاثیر گذاشته  است ( مشکلات اخلاقی ) می باشد داشتن چنین مشکلی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما چگونگی شکل گیری این مشکل درافرادمختلف یکسان نمی باشدیکی از عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، اختلالات رفتاری می باشد . معلّمان در برابر اختلالات رفتاری ، به شکل های متفاوتی از خود عکس العمل نشان می دهند . برخی از معلّمان آنان را به شدّت سرکوب می کنند . بعضی از معلمان ، در مقابل آنان کو تاه می آ یند ؛ بعضی دیگر آنان را به حال خود رها می کنند . امّا  واقعیت این است که در این حالت مشکل ادامه خواهد یافت و مشکلات دیگری نیز به دنبال خواهد آورد به نظر می رسد راه منطقی این است که وقتی مشکلی در کلاس پیش می آید تیترهایی که در این اقدام پژوهی ناسازگاری وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  رفتار ناپسند

پیشگفتار در رابطه با  رفتار ناپسند 

مقدمه  موضوع در رابطه با رفتار ناپسند 

شناسایی مسئله در رابطه با  رفتار ناپسند 

توصیف وضع موجود

اینجانب ..   آموزگار…….. تنهامدرسه موجوددرروستا همین مدرسه ابتدایی که بصورت دولتی  ودرنوبت صبح اداره می شودواولیا ازلحاظ سطح سوادمتوسط می باشندوازنظراقتصادی نیز درحدمتوسط هستند ویکی ازعوامل مخل درامرتدریس ویادگیری سایرفراگیران درکلاس درس ومحیط مدرسه درکلاس دوم دختری به نام (س . م ) می باشد که دچارمشکل رفتاری وبرقراری ارتباط با همکلاسیها ومعلمان است واز سال های  تحصیلی  گذشته همکاران دیگربا آگاهی از مشکل دانش آموز درجهت رفع وبرطرف کردن عوامل ایجادوبروز مشکل راه حل هایی راارائه نموده اندکه متاسفانه  به دلیل ناکافی بودن اقدامات هیچگونه تغییری ایجادنگردیده است ومشکل این دانش آموز برای سایرکلاسها نیز مخصوصا کلاس پنجم که برادر ایشان نیز دران جا مشغول تحصیل بودند می شد وما با توجه به رشته تحصیلی خودم (مشاوره) ازشروع سال تحصیلی این رفتاررامورد مطالعه قراردادم وبه نتایج مثبتی نیز تاکنون رسیده ام

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  رفتار ناپسند 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با رفتار ناپسند 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  رفتار ناپسند 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با رفتار ناپسند 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  رفتار ناپسند 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با رفتار ناپسند 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با رفتار ناپسند 

نتیجه گیری در رابطه با رفتار ناپسند

پیشنهادات در رابطه با رفتار ناپسند

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با رفتار ناپسند 

برای دانلود اقدام پژوهی ناسازگاری و دریافت اقدام پژوهی معاون آموزشی از لینک خرید استفاده نمایید.

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *