no-img
معلمان پژوهنده

اقدام پژوهی شورای دانش آموزی : چگونه توانستم نقش مشارکتی دانش آموزان را در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی بررسی کنم دقیق و کامل در قالب ورد - معلمان پژوهنده


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

اقدام پژوهی شورای دانش آموزی : چگونه توانستم نقش مشارکتی دانش آموزان را در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی بررسی کنم دقیق و کامل در قالب ورد
zip
نوامبر 12, 2020
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی شورای دانش آموزی : چگونه توانستم نقش مشارکتی دانش آموزان را در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی بررسی کنم دقیق و کامل در قالب ورد


اقدام پژوهی شورای دانش آموزی

اقدام پژوهی شورای دانش آموزی با موضوع چگونه توانستم نقش مشارکتی دانش آموزان را  در اداره  امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی بررسی کنم دقیق و کامل در قالب ورد

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام  پژوهی معلم ابتدایی  را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

در یک نظام آموزشی هر چه میزان تشکل های دانش آموزی گسترده تر باشد، می توان نظام آموزشی رادمکراتیک خواند وبنابراین زمینه ی تربیت افرادی اجتماعی در این مدارس بیشتر خواهد بود. بعد از خانه، مدرسه بهترین زمینه برای تعلیم عدالت وقانون به دانش آموزان است. در مدارس یکی از اهداف مهم ایجاد برابری حقوق شهروندی در میان تمام دانش آموزان می باشد. در واقع مدارس هر چه بیشتر بتواند دانش آموزانی، با حقوق برابر در خود داشته باشد از نظر اجتماعی محیط دمکراتیک فراگیر خواهندبود. دانش آموزان در لوای حقوق حقه خود وارد اجتماع می شوندو مسئولیت پذیری را یاد می گیرند(کنایت، 2000 ).

جو مدرسه ای که بر اساس اصول دمکراتیک ادره می شود، نسبت به مدرسه ای که در فضای رعب واستبدادی اداره می شود و مسئولان آن از شیوه های آموزشی دمکراتیک بهره نمی گیرند، برای آموزش شهروندان جوانی که قرار است شیوه های دمکراتیک را در زندگی آتی خود به کار گیرند بسیار کارآتر واثربخش تر می باشد.

تیترهایی که در این اقدام پژوهی شورای دانش آموزی وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  شورای دانش آموزی

پیشگفتار در رابطه با  شورای دانش آموزی 

مقدمه  موضوع در رابطه با شورای دانش آموزی 

شناسایی مسئله در رابطه با  شورای دانش آموزی 

توصیف وضع موجود

یونیسف، مشارکت  کودکان در مورد موضوعهای مربوط به آنها از سالهای نخست زندگی رافرصتی می داند که آنان را از هرج ومرج طلبی، آسیب پذیری وسلطه پذیری مصون نگه می دارد ومی تواند نسلی از جوانان را که راجع به حقوق خود ودیگران احساس احترام و دلمشغولی بیشتری می کنند تربیت کند. همچنین یونیسف در گزارش خود می افزاید که در راندن کودکان به کنار، خطر سقوط جدی وجود دارد وقتی کودکان راازفرایند تصمیم گیری خارج کنید وفرصت های لازم برای مداخله سازنده آنان را در موضوعات موثر بر زندگیشان فراهم نسازید، کودکان فاقد توانایی ومهارتهای حیاتی در رشد ونمو خود در بزرگسالی می شوند

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  شورای دانش آموزی 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با شورای دانش آموزی 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  شورای دانش آموزی 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با شورای دانش آموزی 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  شورای دانش آموزی 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با شورای دانش آموزی 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با شورای دانش آموزی 

نتیجه گیری در رابطه با شورای دانش آموزی

پیشنهادات در رابطه با شورای دانش آموزی

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با شورای دانش آموزی 

برای دانلود اقدام پژوهی شورای دانش آموزی و دریافت دانلود اقدام پژوهی معلم دوره ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.

 

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.