no-img
دانلود بانک معلمان پژوهنده

بایگانی‌های کنش پژوهی دبیر تاریخ - دانلود بانک معلمان پژوهنده


دانلود بانک معلمان پژوهنده

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

مطالب

آرشیو بایگانی‌های کنش پژوهی دبیر تاریخ - دانلود بانک معلمان پژوهنده
کنش پژوهی تاریخ افزایش علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی تاریخ افزایش علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ


کنش پژوهی تاریخ افزایش علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی تاریخ می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین کنش پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2017   بازدید : 125    نویسنده : پشتیبان سایت
گزارش کنش پژوهی دبیر تاریخ لذتبخش کردن ساعت تاريخ براي خود و دانش‌آموزان
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کنش پژوهی دبیر تاریخ لذتبخش کردن ساعت تاريخ براي خود و دانش‌آموزان


گزارش کنش پژوهی دبیر تاریخ لذتبخش کردن ساعت تاريخ براي خود و دانش‌آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل گزارش کنش پژوهی دبیر تاریخ می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2017   بازدید : 138    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی کارورزی دبیر تاریخ با نشاط و جذاب کردن كلاس تاريخ
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی دبیر تاریخ با نشاط و جذاب کردن كلاس تاريخ


کنش پژوهی کارورزی دبیر تاریخ با نشاط و جذاب کردن كلاس تاريخ خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی دبیر تاریخ می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2017   بازدید : 182    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی دبیران تاریخ کمک به دانش آموزم در زمینه یادگیری درس تاریخ
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی دبیران تاریخ کمک به دانش آموزم در زمینه یادگیری درس تاریخ


کنش پژوهی دبیران تاریخ کمک به دانش آموزم در زمینه یادگیری  درس تاریخ خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی دبیران تاریخ می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2017   بازدید : 128    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی دبیر تاریخ علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی دبیر تاریخ علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی


کنش پژوهی دبیر تاریخ علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی دبیر تاریخ می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2017   بازدید : 148    نویسنده : پشتیبان سایت