no-img
دانلود بانک معلمان پژوهنده

بایگانی‌های کنش پژوهی آموزگار اول ابتدایی - دانلود بانک معلمان پژوهنده


دانلود بانک معلمان پژوهنده

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

مطالب

آرشیو بایگانی‌های کنش پژوهی آموزگار اول ابتدایی - دانلود بانک معلمان پژوهنده
کنش پژوهی پایه اول تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پایه اول تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان


کنش پژوهی پایه اول تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پایه اول می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین کنش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / مه / 2019   بازدید : 486    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی کارورزی اول ابتدایی بر طرف کردن مشکل وابستگی بیش از حد دانش آموزان کلاس اول به مادرشان
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی اول ابتدایی بر طرف کردن مشکل وابستگی بیش از حد دانش آموزان کلاس اول به مادرشان


کنش پژوهی کارورزی اول ابتدایی بر طرف کردن مشکل وابستگی بیش از حد دانش آموزان کلاس اول به مادرشان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2017   بازدید : 172    نویسنده : پشتیبان سایت
نمونه کنش پژوهی اول دبستان بر طرف کردن مشکلات روانخوانی دانش آموزان با اختلالات یادگیری
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی اول دبستان بر طرف کردن مشکلات روانخوانی دانش آموزان با اختلالات یادگیری


نمونه کنش پژوهی اول دبستان بر طرف کردن مشکلات روانخوانی دانش آموزان  با اختلالات یادگیری خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی اول دبستان می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2017   بازدید : 147    نویسنده : پشتیبان سایت
نمونه کنش پژوهی اول ابتدایی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی اول ابتدایی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول


نمونه کنش پژوهی اول ابتدایی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2017   بازدید : 133    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی کلاس اول بهبود مشکل دلهره و اضطراب دانش آموزان در زمینه نوشتن املا
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کلاس اول بهبود مشکل دلهره و اضطراب دانش آموزان در زمینه نوشتن املا


کنش پژوهی کلاس اول بهبود مشکل دلهره و اضطراب دانش آموزان در زمینه نوشتن املا خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کلاس اول می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2017   بازدید : 119    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی اول دبستان تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پايه اول
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی اول دبستان تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پايه اول


کنش پژوهی اول دبستان تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پايه اول خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی اول دبستان می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2017   بازدید : 119    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی اول ابتدایی بهبود تمركز حواس در دانش آموزان
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی اول ابتدایی بهبود تمركز حواس در دانش آموزان


کنش پژوهی اول ابتدایی بهبود تمركز حواس در دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین کنش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2017   بازدید : 155    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی کلاس اول دبستان کمک به دانش آموزان در حل مشکل عدم قانون‏پذیری
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کلاس اول دبستان کمک به دانش آموزان در حل مشکل عدم قانون‏پذیری


کنش پژوهی کلاس اول دبستان کمک به دانش آموزان در حل مشکل عدم قانون‏پذیری خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کلاس اول دبستان می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 150    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی پایه اول دبستان اصلاح رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پایه اول دبستان اصلاح رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی


کنش پژوهی پایه اول دبستان اصلاح  رفتارهای نادرست  و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پایه اول دبستان می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 127    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی معلم اول دبستان افزایش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی معلم اول دبستان افزایش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن


کنش پژوهی معلم اول دبستان افزایش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان  پايه اول  به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی معلم اول دبستان می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 133    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی آموزگار اول دبستان پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی آموزگار اول دبستان پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول


کنش پژوهی آموزگار اول دبستان پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی آموزگار اول دبستان می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 122    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی کلاس اول ابتدایی حل اختلالات يادگيري دانش آموز پایه اول ابتدایی با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT )
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کلاس اول ابتدایی حل اختلالات يادگيري دانش آموز پایه اول ابتدایی با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT )


کنش پژوهی کلاس اول ابتدایی حل اختلالات يادگيري دانش آموز پایه اول ابتدایی  با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کلاس اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 141    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی پایه اول ابتدایی تقویت درس املا در دانش اموزان
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پایه اول ابتدایی تقویت درس املا در دانش اموزان


کنش پژوهی پایه اول ابتدایی تقویت درس املا در دانش اموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پایه اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 287    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی معلم اول ابتدایی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی معلم اول ابتدایی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز


کنش پژوهی معلم اول ابتدایی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی معلم اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 130    نویسنده : پشتیبان سایت
کنش پژوهی آموزگار اول ابتدایی کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان در کلاس
۱۰,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی آموزگار اول ابتدایی کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان در کلاس


کنش پژوهی آموزگار اول ابتدایی کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان در کلاس خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار اول ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی آموزگار اول ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 129    نویسنده : پشتیبان سایت